Bidskinner

Hovedpine kan skyldes et forkert sammenbid. Derved kommer du til at skære eller presse tænder mere end normalt med smerter fra kæbeled og kæbemuskler til følge. Hovedpinen kan i disse tilfælde afhjælpes med en bidskinne.

Der findes forskellige typer af bidskinner. Spørg tandlægen til råds, hvis du lider af hovedpine, så kan du få lavet en bidfunktionsundersøgelse med afdækning af, om problemet kan skyldes sammenbiddet.

En bidskinne beskytter også tænderne mod nedslidning samt aflaster et overbelastet kæbeled.