Paradentose

Paradentose skyldes bakterier. Men også andre forhold har betydning for risikoen for at udvikle paradentose: rygning, nedsat immunforsvar (herunder stress), diabetes, almene sygdomme, arvelige forhold og evt. mundtørhed.

Betændelsen starter altid i tandkødet (tandkødsbetændelse/gingivitis), hvorfra den breder sig til støttevævene, som er knoglen og rodhinden omkring en tand. Både ved tandkødsbetændelse og paradentose er der tale om organismens reaktion på bakterier.

Behandling af paradentose består ofte af en meget grundig tandrensning fulgt op af meget omhyggelig hjemmetandpleje.I sværere tilfælde kan operation og penicillinbehandling komme på tale.

Det har de seneste år vist sig, at der en en sammenhæng mellem hjerte-kar-sygdomme og paradentose, således at forekomsten af den ene sygdom, øger risikoen for den anden sygdom. Også derfor er det meget vigtigt at blive kontrolleret for paradentose ved det regelmæssige tandeftersyn.

Hos Tandlægeteamet tjekker vi altid for paradentose, når du får dine tænder efterset.

Da vi sætter forebyggelse meget højt, vil vi ved det mindste tegn på paradentose informere dig og sætte ind med den nødvendige behandling.

Hvad er paradentose

Paradentose (de løse tænders sygdom) er en betændelsestilstand i den knogle, som tandroden sidder fast i. Betændelsen fører til, at knoglen "ædes op". Når processen er langt fremskreden, begynder tanden at føles løs.