Hygiejne

Vi sikrer dig, at du ikke har nogen risiko for smitteoverførsel ved tandbehandling:

Handsker, sug, pudsekopper og kanyler er engangsartikler og kasseres hver gang efter brug

Bor, boremaskiner og alle andre instrumenter vaskes hver gang efter brug:

  • først i en speciel opvaskemaskine ved 95 °C.
  • derefter fjernes bakterier og virus ved dampkogning under tryk (autoklavering)
  • alle instrumenter til kirurgi samt andre spidse instrumenter opbevares i sterile poser

Vi laver løbende kvalitetstest af autoklaver med sporetests.

Vores vandkvalitet testes for bakterie-kim efter bedste og gældende standarder.

Vi har altid fokus på gældende nationale regler for hygiejne.

Miljø

Vi værner om miljøet og har opbygget og vedligeholder miljøledelsessystem efter ISO 14001:

  • Alle materialer er gennemgået og vi anvender de materialer, der påvirker miljøet mindst muligt.
  • Ajourførte arbejdspladsbrugsanvisninger findes på alle materialer
  • APV (arbejdspladsvurdering) gennemføres regelmæssigt og forslag gennemføres
  • Energisparepærer anvendes overalt
  • Ved køb af udstyr vurderes miljøpåvirkning og energiforbrug
  • Kildesortering af alt affald
  • Vi sætter en ære i at få arbejdstilsynets bedste vurdering